Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

Zákaz parkovania vo dvore na Obrancov Mieru dňa 25.8.2021

Z dôvodu 2. etapy rekonštrukcie kontajneroviska vo dvorovej časti na ulici Obrancov Mieru 2, 4, 6 vás žiadame, aby ste dňa 25.8.2021 od 8:00 hod. do 13:00 hod. neparkovali v blízkosti kontajnerov. S porozumením ďakujeme!

Súťaž o najkrajší kvetinový balkón či záhon

MČ Košice - Sever vyhlasuje súťaž o najkrajší kvetinový balkón alebo kvetinový záhon v predzáhradke. Čítajte pozorne podmienky súťaže. Uzávierka súťaže bude 21. septembra 2021.

Pracovná ponuka - Opatrovateľ / Opatrovateľka

Mestská časť Košice – Sever hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu: Opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby Miesto výkonu práce: Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Ťahanovské riadky č. 91 v Košiciach Predpokladaný termín nástupu: 1.10.2021 Bližšie informácie poskytneme v úradných hodinách na tel. č.. 055/6324772 ( Pustaiová) V prípade záujmu zašlite svoju...

Stránky