Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie

Č. známkyzoradiť zostupne Plemeno psa Ulica Popisné číslo Dátum evidencie
971 Pudel Cimborkova 25 26 február, 1997
976 Bullmastiff Slovenskej jednoty 51 18 február, 1997
984 Afgánsky chrt Potočná 1 3 apríl, 1997
999 Lhasa Apso Cesta pod Hradovou 32 3 október, 1995

Stránky