Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie

Č. známky Plemeno psa Ulica Popisné číslo Dátum evidenciezoradiť zostupne
4740 Kríženec Palmová 12 30 október, 2023
4741 Kríženec Watsonova 3 30 október, 2023
4742 Hovawart Národná trieda 28 2 november, 2023
4743 Kríženec Letná 43 15 november, 2023
4744 Kríženec Vodárenská 19 20 november, 2023
4745 Kríženec Komenského 49 30 november, 2023

Stránky