Dôležité informácie a upozornenia

Únikové zóny

V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi organizátorov a areál opúšťali únikovými zónami.

ORIENTAČNÁ MAPA AREÁLU

TU (Hokejové mestečko Košice 2013)

Fajčenie

Vo všetkých otvorených priestoroch je fajčenie povolené. Vo všetkých uzavretých priestoroch je fajčenie zakázané.

Toalety

K dispozícií sú toalety na pravej strane (z pohľadu diváka).

Zákazy

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie akýkoľvek alkohol, sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.

Psy

Do areálu amfiteátra majú povolený vstup psy okrem bojových plemien (bulteriér, pitbulteriér, rotvailer, doberman, ...), a to iba s náhubkom a na vodítku. Voľný pohyb psov je zakázaný. Zakázaný vstup majú aj zjavne agresívne psy ľubovoľného plemena.

Prvá pomoc

V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov.  V prípade úrazu mimo dosahu amfiteátrovej zdravotníckej služby volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu.

Krádeže

Organizátori nezodpovedajú za krádeže osobných vecí návštevníkov podujatia.