Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 110/2013 01.03.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretú s VERBENOU Košice s.r.o. dňa 27.2.2014 3/2014 28.02.2014 VERBENA KOŠICE s. r. o.
DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo č. 354/2013 107/2013 03.01.2014 KOSIT a.s.
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2013 105/2013 02.01.2014 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER
Príloha Č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Č. 5100000345C/2013 84/2013 22.11.2013 Východoslovenská distribučná a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb a o pripojení virtuálnej ústredne 60/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s.
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012 34/2013 30.04.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA
Dodatok č. 6/2013 - Prosperex 33/2013 24.04.2013 PROSPEREX s. r. o., PB Capital, a. s.
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005 29/2013 04.04.2013 Mesto Košice
Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 28/2008 o prenájme nebytových priestorov 26/2013 20.03.2013 Súkromná základná umelecká škola - Gabriel Rovňák
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013 24/2013 07.03.2013 Attila Boldi
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy 3/2013 22.02.2013 Mesto Košice
DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001 20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012 13/2013 07.02.2013 BAZZART občianske združenie
Dodatok č. 6 / 2013 k Zmluve č. 40 / 2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002 11/2013 07.02.2013 Benjamín Kostsánszky
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C 23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095 9/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5448212 8/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095 7/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5465604 6/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s.
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012 10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA
Dodatok c 3 k Zmluve c 2262005 o zvereni nehnutelneho majetku mesta do spravy zo dna 20042005 66/2012 31.12.2012 Mesto Košice
DODATOK č. 8 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 65/2012 31.12.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 64/2012 21.12.2012 Inžinierske stavby a.s., Košice
DODATOK Č. 1 K DOHODE O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY 63/2012 21.12.2012 APS Alcon a.s., Košice

Stránky