Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č.2 k zmluve č. 2004/636 o zverení majetku mesta do správy 58/2015 05.01.2016 mesto Košice
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 71/2015 05.01.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dofatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 66/2015 23.12.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. 822/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 57/2015 04.12.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s.
Dodatok k Zmluve č. 5/2011 39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S.
Dodatok k zmluve 28/2015 28/2015 03.08.2015 Mesto Košice
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 25/2015 31.07.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa
Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr 18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o.
Dodatok č. 1 k dohode číslo 85 / § 52a / 2015 / ŠR zo dňa 24.02.2015 evid. č. 15/2015 09.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo 1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s.
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 75/2014 19.12.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
zmluva č. 71/2014 71/2014 15.12.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO
Dohoda o skončení platnosti zmluvy 61/2014 19.11.2014 EKOSERVIS Košice s.r.o.
Dodatok č.1 58/2014 05.11.2014 Jozef Doboš DOBCAR
DODATOK č.1 59/2014 27.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014005 zo dňa 3.9.2014 54/2014 17.10.2014 iMprove GROUP, s.r.o.
Dodatok č.8/2014 44/2014 09.10.2014 PB Capital, a.s.
Dodatok č.1 k zmluve č. 38/2014 38/2014 18.07.2014 Inžinierske stavby, a.s.
35/2014 Dodatok č.1 35/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o.
zmluva č. 31/2014 Dodatok č. 1/2014 31/2014 18.06.2014 Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012 19/2014 02.05.2014 Tomáš Szabadoš - TOSZA
Dodatok č.7/2014 20/2014 30.04.2014 PB Capital,a.s.

Stránky