Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Cena Predmet
56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 2
35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
80/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
81/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
37/2022 22.09.2022 Slovak Telecom, a.s. Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
38/2012 30.07.2012 Realita s.r.o. 670.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012
67/2019 28.06.2019 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020
19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
17/2018 30.04.2018 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
4/2011 01.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 274.52€ Dodatok č. 4/2011
33/2013 24.04.2013 PROSPEREX s. r. o., PB Capital, a. s. 351.36€ Dodatok č. 6/2013 - Prosperex
7/2012 12.03.2012 Prenajímateľ Mestská časť Košice - Sever, nájomca: Benjamín Kostsánszky Dodatok číslo 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
20/2014 30.04.2014 PB Capital,a.s. Dodatok č.7/2014
18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o. Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr
44/2014 09.10.2014 PB Capital, a.s. Dodatok č.8/2014
13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
14/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
17/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
25/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 1.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5465604
7/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
8/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5448212
9/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095

Stránky