Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Príloha č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV, 10.10.2017 82/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 70/2017 25.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu 50/2017 15.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kúpna zmluva č.2017001339 55/2017 13.07.2017 Mesto Košice
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 28/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 27/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice
Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 48/2017 30.05.2017 KOSIT EAST s.r.o.
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 17/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok č.1 k dohode číslo 152/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 14.9.2016 6/2017 08.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Dodatok č.1 k dohode číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 14.9.2016 5/2017 08.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody, tepla, teplej vody a elektrickej energie 67/2016 30.12.2016 K 13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2016 62/2016 24.11.2016 Východoslovenská distribučná a.s.
Príloha č.1 k Zmluve č.1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 53/2016 18.10.2016 TEHO Košice
Príloha č.1 k Zmluve č.1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 52/2016 18.10.2016 TEHO Košice
Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 43/2015 48/2016 14.09.2016 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY č. 42/2014 zo dňa 23.7.2014 35/2016 28.06.2016 SPORTCOM spol. s r. o.
Zmeny a doplny - Zmluvy o službách vo výpočtovej technike 36/2016 28.06.2016 SoftComProg
Dodatok č.1 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TÚV 32/2016 23.06.2016 Tepelné hospodárstvo a.s.
Dodatok č.5 k poistnej zmluve č. 411007561 29/2016 04.05.2016 ALIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska MČ KE- Sever 28/2016 02.05.2016 Správa mestskej zelene Košice
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok č. 1 k dohode číslo 346/§ 52/ 2015/ ŠR 7/2016 23.02.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 3/2016 26.01.2016 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Stránky