Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 80/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 78/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 77/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie č. 32/2019 74/2019 04.09.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z.
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy 69/2019 09.07.2019 Mesto Košice
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020 67/2019 28.06.2019 Prvá základná odborová organizácia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 43/2019 25.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Dodatok č.1 k Zmluve na zabezpečenie - zhodnotenia odpadu 29/2019 08.04.2019 ENVI - TRADE spol.s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2015 o pripojení a užívaní dvoch párov žíl nenasvieteného optického vlákna 36/2019 25.03.2019 Antik Telekom s.r.o.
Dodatok č.6 10/2019 25.03.2019 Mesto Košice
Dodatok č. 5 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku do správy 42/2018 24.09.2018 Mesto Košice
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 41/2018 15.08.2018 Orange Slovensko a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy 27/2018 03.07.2018 Mesto Košice
Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy 26/2018 03.07.2018 Mesto Košice
Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie 37/2018 22.06.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s.
Dodatok č.1 k Zmluve 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 29/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice
Dodatok č.1 k Zmluve 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 28/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018 17/2018 30.04.2018 Prvá základná odborová organizácia
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 5/2018 14.02.2018 Mestská časť Košice - Sever
Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb 2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s.
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561 90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1
Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017 88/2017 29.11.2017 Východoslovenská distribučná a.s.
Príloha č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TUV 10.10.2017 83/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice

Stránky