Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
52/2022 20.12.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47/2022
6/2017 08.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č.1 k dohode číslo 152/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 14.9.2016
17/2018 30.04.2018 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
74/2019 04.09.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie č. 32/2019
34/2013 30.04.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
41/2020 22.09.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
59/2014 27.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny DODATOK č.1
56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 2
71/2015 05.01.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
49/2011 28.11.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 k zmluve o poskytostraoania pre dôchodcov
28/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
77/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
43/2020 08.10.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
58/2014 05.11.2014 Jozef Doboš DOBCAR Dodatok č.1
57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526
58/2015 05.01.2016 mesto Košice Dodatok č.2 k zmluve č. 2004/636 o zverení majetku mesta do správy
54/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-03-26/001
14/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
52/2011 09.01.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOKč.2 k Zmluve o poskytovaní stravovanía pre dôchodcov uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonnika
29/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
65/2012 31.12.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 8 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
78/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
29/2013 04.04.2013 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005

Stránky