Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S. Dodatok k Zmluve č. 5/2011
10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
20112306 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Osobitná dohoda Orange
25/2020 05.06.2020 ENVI – TRADE spol. s r. o Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s. príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
28/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Dodatok č.1/2020 k zmluve č. 1020112715
88/2017 29.11.2017 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
82011 20.05.2011 FORTUNA SK, a.s. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
29/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Dodatok č.1/2020 k zmluve č 1060180416
90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561
46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
26/2013 20.03.2013 Súkromná základná umelecká škola - Gabriel Rovňák Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 28/2008 o prenájme nebytových priestorov
35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
5100000345C/1 12.09.2011 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
35/2020 17.07.2020 Správa mestskej zelene v Košiciach Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 92/2019
2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb
57/2015 04.12.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. 822/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
24/2013 07.03.2013 Attila Boldi 112.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013
37/2022 22.09.2022 Slovak Telecom, a.s. Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
510000345C 27.10.2011 VSE Košice Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Gerlahovská 10
40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dodatok č.1 k dohode o urovnaní

Stránky