Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
66/2012 31.12.2012 Mesto Košice Dodatok c 3 k Zmluve c 2262005 o zvereni nehnutelneho majetku mesta do spravy zo dna 20042005
20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022
4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212
89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526
55/2017 13.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001339
18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o. Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr
13/2013 07.02.2013 BAZZART občianske združenie Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
16/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2000/00370/SMN/32
5214009 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A0022980
15/2020 28.02.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 30/2019
50/2017 15.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
11/2013 07.02.2013 Benjamín Kostsánszky 824.00€ Dodatok č. 6 / 2013 k Zmluve č. 40 / 2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
18/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2003/00102/SMN/32
5222191 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 114341
19/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 42/2019
70/2017 25.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013
25/2015 31.07.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
27/2022 29.06.2022 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. 0.50€ Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823
22/2020 03.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
82/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice Príloha č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV, 10.10.2017
28/2015 03.08.2015 Mesto Košice Dodatok k zmluve 28/2015
10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012

Stránky