Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
33/2012 06.06.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice Dodatok číslo 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
36/2019 25.03.2019 Antik Telekom s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2015 o pripojení a užívaní dvoch párov žíl nenasvieteného optického vlákna
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
22/2020 03.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
20/2014 30.04.2014 PB Capital,a.s. Dodatok č.7/2014
25/2021 22.04.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke so Severom
28/2015 03.08.2015 Mesto Košice Dodatok k zmluve 28/2015
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
52/2016 18.10.2016 TEHO Košice Príloha č.1 k Zmluve č.1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
20112306 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Osobitná dohoda Orange
83/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice Príloha č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TUV 10.10.2017
26/2012 13.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Dodatok číslo 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.04.2005
29/2019 08.04.2019 ENVI - TRADE spol.s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve na zabezpečenie - zhodnotenia odpadu
10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
25/2020 05.06.2020 ENVI – TRADE spol. s r. o Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
31/2014 18.06.2014 Tepelné hospodárstvo s.r.o. zmluva č. 31/2014 Dodatok č. 1/2014
31/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715
39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S. Dodatok k Zmluve č. 5/2011
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
53/2016 18.10.2016 TEHO Košice Príloha č.1 k Zmluve č.1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s. príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
88/2017 29.11.2017 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017
43/2019 25.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve
23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C

Stránky