Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
58/2014 05.11.2014 Jozef Doboš DOBCAR Dodatok č.1
64/2012 21.12.2012 Inžinierske stavby a.s., Košice 1535.96€ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526
77/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
14/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
61/2014 19.11.2014 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
65/2012 31.12.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 8 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020
6/2009 10.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.83€ Dodatok č. 3. k Zmluve č. 385ň2003 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
78/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
17/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
71/2014 15.12.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO zmluva č. 71/2014
6/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 1.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5465604
2/2022 27.01.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 52/2021
1/2006 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. 49.79€ Cenník
80/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
48/2017 30.05.2017 KOSIT EAST s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
75/2014 19.12.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
7/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526
18/2010 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Dodatok č. 1 a 2 k zmluve 700 0770 o zabezspečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
81/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
27/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

Stránky