Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ
Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04 01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Cenník 1/2006 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o.
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo 1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s.
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012 10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA
Dodatok č.6 10/2019 25.03.2019 Mesto Košice
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2013 105/2013 02.01.2014 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER
DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo č. 354/2013 107/2013 03.01.2014 KOSIT a.s.
Dodatok č. 6 / 2013 k Zmluve č. 40 / 2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002 11/2013 07.02.2013 Benjamín Kostsánszky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 110/2013 01.03.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012 13/2013 07.02.2013 BAZZART občianske združenie
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526 14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9000009 o službách vo výpočtovej technike zo dňa 20.09.2009 15/2012 15.03.2012 Ing. Beáta Juhásová SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 30/2019 15/2020 28.02.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2000/00370/SMN/32 16/2022 01.06.2022 Mesto Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 34-01/12 17/2012 27.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 17/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018 17/2018 30.04.2018 Prvá základná odborová organizácia
Dodatok č. 1 a 2 k zmluve 700 0770 o zabezspečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 18/2010 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o.
Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr 18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o.
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2003/00102/SMN/32 18/2022 01.06.2022 Mesto Košice
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 19/2012 10.04.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012 19/2014 02.05.2014 Tomáš Szabadoš - TOSZA
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stránky