Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
4/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb
3/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania
2/2023 12.01.2023 VET BAR CATERING, s.r.o. Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
54/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-03-26/001
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
52/2022 20.12.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47/2022
44/2022 03.11.2022 Spojená škola Odborárska 2 Dodatok č.1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
37/2022 22.09.2022 Slovak Telecom, a.s. Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
27/2022 29.06.2022 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
18/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2003/00102/SMN/32
16/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2000/00370/SMN/32
20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022
22/2022 11.05.2022 TEHO s.r.o. Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV
19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526
2/2022 27.01.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 52/2021
58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020
57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526
56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 2
40/2021 30.06.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
39/2021 24.06.2021 Mesto Košice Dodatok č.8 k zmluve o zverení majetku mesta do správy
38/2021 23.06.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania

Stránky