Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Objednávky č. 48 - 57, 13.07.2015- 22.07.2015 13.07.2015- 22.07.2015 22.07.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 58 - 63, 27.07.2015 - 05.08.2015 27.07.2015- 05.08.2015 06.08.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č.64- 65, 06.08.2015- 14.08.2015 06.08.2015- 14.08.2015 14.08.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 66 - 69, 17.08.2015- 26.08.2015 17.08.2015- 26.08.2015 26.08.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č 70 -71, 27.8. 2015-4.9.2015 27.8.2015-4.9.2015 04.09.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 72 -73, 5.9. 2015-14.9.2015 5.9.2015-14.9.2015 14.09.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 74 -75, 15.9. 2015-24.9.2015 15.9. 2015-24.9.2015 24.09.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 76 -78 25.09.2015-04.10.2015 25.09.2015-04.10.2015 06.10.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 79-81 05.10.2015-14.10.2015 05.10.2015-14.10.2015 14.10.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 82-84 15.10.2015-24.10.2015 15.10.2015-24.10.2015 26.10.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 85-88 25.10.2015-03.11.2015 25.10.2015-03.11.2015 05.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 89-92, 04.11.2015 - 13.11.2015 04.11.2015 - 13.11.2015 13.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 93-98, 14.11.2015 - 23.11.2015 14.11.2015 - 23.11.2015 27.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 99-101 od 24.11.2015 - 03.12.2015 24.11.2015 - 03.12.2015 03.12.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č.102-108, 04.12.2015-09.12.2015 04.12.2015-09.12.2015 11.12.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č.109-123, 10.12.2015-19-12-2015 10.12.2015-19-12-2015 18.12.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 124-129, 20.12.2015-29.12.2015 20.12.2015-29.12.2015 30.12.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016 1.1.2016 - 9.1.2016 12.01.2016 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016 10.1.2016-19.1.2016 20.01.2016 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č.4-7, 20.1.2016-29.1.2016 20.1.2016-29.1.2016 29.01.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme
Objednávky č. 8 - 10, 30.1.2016 - 8.2.2016 30.1.2016 - 8.2.2016 16.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme
Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 9.2.2016-18.2.2016 19.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme
Objednávky č. 14-17, 19.2.2016-28.2.2016 19.2.2016-28.2.2016 26.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme
Objednávky č.18-21, 29.02.2016-09.03.2016 29.02.2016-09.03.2016 14.03.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme
Objednávky č. 22-24 z 10.3.-19.3.2016 10.3.-19.3.2016 23.03.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme

Stránky