Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Objednávky 26.9.-3.10.2014 26.9.-3.10.2014 03.10.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednávky 6.10.-15.10.2014 6.10.-15.10.2014 16.10.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednávky 17.10.-24.10.2014 17.10.-24.10.2014 24.10.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednávky 27.10.-05.11.2014 27.10.-05.11.2014 05.11.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednávky 06.11-15.11.2014 06.11-15.11.2014 18.11.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednávky 18.11.-27.11.2014 18.11.-27.11.2014 28.11.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednávky 28.11 - 5.12.2014 28.11 - 5.12.2014 05.12.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednávky 09.12 - 18.12.2014 09.12 - 18.12.2014 18.12.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Zmluva č.73/2014 73/2014 19.12.2014 Základná škola, Hroncova 23, Košice
Zmluva č. 77/2014 77/2014 19.12.2014 Základná škola Tomášikova 31, Košice
Objednávky 19.12 - 23.12.2014 19.12 - 23.12.2014 23.12.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Objednavky 23.12.- 31.12.2014 23.12.- 31.12.2014 31.12.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 26.01.- 04.02.2015 26.01.- 04.02.2015 04.02.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky od 09.02.2015 do 18.02.2015 09.02.2015-18.02.2015 18.02.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 19.2.2015- 27.2.2015 19.2.2015- 27.2.2015 27.02.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 24.02.2015 - 03.03.2015 24.02.2015- 02.03.2015 06.03.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky od 10.03.2015 - 19.03.2015 10.03.2015 - 19.03.2015 20.03.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky od 23.03.2015 - 31.03.2015 23.03.2015 - 31.03.2015 31.03.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky od 14.04.2015 - 23.04.2015 14.04.2015 - 23.04.2015 23.04.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015 24.04.2015-30.04.2015 30.04.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 12.05.2015-21.05.2015 12.05.2015-21.05.2015 21.05.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 22.05.2015-29.05.2015 22.05.2015-29.05.2015 29.05.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 01.06.2015-09.06.2015 01.06.2015-09.06.2015 09.06.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky 10.06.2015 - 19.06.2015 10.06.2015 - 19.06.2015 30.06.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 45-47, 26.06.2015- 03.07.2015 26.06.2015- 03.07.2015 03.07.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme

Stránky