Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
45/2017 16.05.2017 Ing. Anna Zimmermannová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
50/2014 11.09.2014 TRIS, spol. s.r.o. zmluva o dielo
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
06/2012 08.03.2012 VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017
5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy Nájomná zmluva
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o. Nájomná zmluva
2/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416
16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
49/2016 22.09.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
26/2020 11.06.2020 VET BAR CATERING s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2 HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo

Stránky