Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
53/2019 23.05.2019 Ing. Viliam Beňo, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
52/2019 23.05.2019 Mgr. Natália Novitzká, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
51/2019 23.05.2019 Ing. Peter Berta, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o. Rámcová zmluva - stavebné práce
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019
48/2019 17.05.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 04/2019/227
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019
46/2019 17.05.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252102019
45/2019 09.05.2019 SME RODINA, Boris Kollár Zmluva o nájme nebytových priestorov
33/2019 30.04.2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. – Sever Zmluva o spolupráci
44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o. Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby
42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
40/2019 12.04.2019 Rebuy Star Lottery s.r.o. Darovacia zmluva
39/2019 12.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
34/2019 09.04.2019 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
37/2019 05.04.2019 Antik Telekom s.r.o. Zmluva o prenájme páru nenasvieteného optického vlákna
32/2019 02.04.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z., Smolník 321, 055 66 Smolník Zmluvu o poskytovaní služieb supervízie
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Stránky