Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
85/2017 04.12.2017 Cubs plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
61/2016 29.11.2016 ZIKRA s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
23/2022 11.05.2022 VSE a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
33/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Cesta pod Hradovou 34-36
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019
1/2013 11.02.2013 Ing. Matilda Duditšová ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
12/2017 05.04.2017 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov
4/2010 10.02.2011 CASSOVIAINFO Darovacia zmluva
62/2020 04.12.2020 Araver a.s. Zmluva o predaji motorového vozidla
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
33/2018 01.06.2018 Ing. Štefán Kertes Darovacia zmluva
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
40/2017 15.05.2017 Ing. Bartolomej Szabó Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
72/2015 29.01.2016 Jarmila Grodná Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
46/2014 13.08.2014 Základná škola Hroncova 23, 04001 Košice Zmluva
88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s. Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342

Stránky