Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
318/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
40/2013 26.06.2013 KULTOBIN, spol. s r. o. 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2015 06.02.2015 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o výpožičke
38/2017 15.05.2017 Ing. Andrej Dobránsky Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019
10/2021 09.02.2021 ARTON s.r.o. Kúpna zmluva
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
48/2012 21.09.2012 APS ALKON, a.s. DOHODA O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY
43/2014 28.07.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach zmluva č. 43/2014
59/2016 22.11.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 06/2016 o krátkodobom prenájme nebytového priestoru
53/2018 08.11.2018 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342018
37/2020 29.07.2020 Vlastimil Lopata Darovacia zmluva
54/2011 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
14/2014 11.03.2014 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby
10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
103/2019 12.12.2019 RZ pri Materskej škole Polianska 4 Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23 Zmluva o výpožičke
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
78/2013 08.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva o kratkodobom prenajme nebytovych priestorov 4/2013
49/2015 12.11.2015 Centrum pre filantropiu, n.o. 400.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 49/2015
69/2017 12.09.2017 Peter Blišťan Darovacia zmluva
62/2019 19.06.2019 Súkromná materská škola Vilôčka, s.r.o. Vencová 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia

Stránky