Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
14/2021 16.03.2021 Stavebné bytové družstvo I, Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov (SOBD21)
15/2011 05.05.2011 EURO FIN INVEST s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011
15/2014 06.05.2014 Ing. Matilda Duditšová 1300.00€ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
15/2017 31.03.2017 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
15/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
16/2011 05.05.2011 Jozef Sasarák 1000.00€ Nájomná zmluva Jozef Sasarak 162011
16/2012 21.03.2012 MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) 310.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012
16/2013, 17/2013, 18/2013, 19/2013 21.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL, s prílohami.
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
16/2016 03.03.2016 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
16/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2018 18.04.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019
16/2020 10.03.2020 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o. 1848.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2011 05.05.2011 Ing. Radmila Drevanová 420.00€ Nájomná zmluva Drevaňová 172011
17/2015 28.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a spoluúčasti Mestskej časti Košice - Sever na financovaní projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“
17/2016 04.03.2016 Správa DOMOV Košice, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019

Stránky