Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
46/2020 29.10.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
45/2020 29.10.2020 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
42/2020 08.10.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Rámcová dohoda
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
38/2020 05.08.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV ZMLUVA O DIELO
37/2020 29.07.2020 Vlastimil Lopata Darovacia zmluva
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dohoda o urovnaní
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
27/2020 15.06.2020 Adc team, s.r.o., Staničné námestie 2073/12, 08221, Veľký Šariš Zmluva o dielo
26/2020 11.06.2020 VET BAR CATERING s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
24/2020 22.04.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
23/2020 08.04.2020 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby – Mesto Košice
21/2020 30.03.2020 „Úsmev, šťastie, dobrá vec...“ verejnoprospešný neinvestičný fond Darovacia zmluva
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
18/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 RÁMCOVÁ ZMLUVA o poskytovaní stravovacích služieb
17/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
16/2020 10.03.2020 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
14/2020 21.02.2020 Gymnázium Park mládeže, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012020
13/2020 21.02.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2020
12/2020 21.02.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. NZ24322020

Stránky