Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva
11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová 11.95€ Nájomná zmluva
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 288.52€ Havarijne poistenie
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami

Stránky