Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
25/2017 22.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000897
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
22/2012 23.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby
64/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
81/2017 02.11.2017 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
55/2016 24.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dohoda o urovnaní
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Stránky