Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
5/2015 06.02.2015 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
56/2016 31.10.2016 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteátra nachádzajúceho sa na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach
5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o spolupráci
27/2015 24.07.2015 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o. Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby
8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
9/2017 07.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1 Zmluva o výpožičke
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015
58/2020 18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
23/2018 23.05.2018 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
36/2017 15.05.2017 Ing. Andrea Miklošová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv

Stránky