Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022
17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti
10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
3/2022 24.03.2022 Mesto Košice Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o spolupráci
11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
13/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
8/2022 15.03.2022 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
6/2022 25.02.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o. Nájomná zmluva
53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
46/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
45/2021 21.10.2021 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Stránky