Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
32/2014 17.06.2014 Občianske združenie DOM PÁTRA PIA, Komenského 17, 040 01 Košice 700.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
27/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 660.00€ Zmluva o dielo č. SK 12380
137/NZ/NP/2010 10.02.2011 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 564.64€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
35/2013 23.05.2013 Mária Fotulová 500.00€ DAROVACIA ZMLUVA 35/2013
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
13/2011 05.05.2011 ROBSTEXs.r.o. 425.00€ Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011
17/2011 05.05.2011 Ing. Radmila Drevanová 420.00€ Nájomná zmluva Drevaňová 172011
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
14/2011 05.05.2011 MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 400.00€ Nájomná zmluva DUMAR 142011
67/2012 21.12.2012 Mesto Košice 400.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice
49/2015 12.11.2015 Centrum pre filantropiu, n.o. 400.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 49/2015
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
7/2014 11.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7/2014
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
86/2013 22.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
11/2012 06.03.2012 Základná škola, Hroncova 23, Košice 342.45€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012
70/2013 24.09.2013 Centrum pre filantropiu, n.o. 330.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013
16/2012 21.03.2012 MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) 310.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012

Stránky