Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
39/2011 19.09.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
21/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000820
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
51/2014 11.09.2014 TRIS , spol.s.r.o. zmluva o dielo
95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/91
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
14/2012 14.03.2012 iMprove GROUP, s.r.o., Nešporova 4, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní služieb č. 2012003
60/2017 27.07.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o.
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
49/2016 22.09.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
26/2020 11.06.2020 VET BAR CATERING s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania

Stránky