Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
23/2018 23.05.2018 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
36/2017 15.05.2017 Ing. Andrea Miklošová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
69/2015 21.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie
11/2021 04.02.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever Zmluva o krátkodobom nájme
26/2017 01.06.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000896
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
62/2014 13.11.2014 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice mluva č. 62/2014
101/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo„OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. ČÁRSKEHO“
6/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
66/2017 24.08.2017 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
1010112716 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
38/2016 08.07.2016 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“
6/2015 06.02.2015 Základná škola, Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
12/2020 21.02.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. NZ24322020
24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342019
86/2017 29.11.2017 MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice Darovacia zmluva
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
57/2016 03.11.2016 Peter Sarka Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom
3/2022 24.03.2022 Mesto Košice Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Stránky