Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
44/2013 04.07.2013 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUVA O POŽIČIAVANÍ DVD a BLU-RAY NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIETANIE
51/2019 23.05.2019 Ing. Peter Berta, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
59/2012 27.02.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA - Adventné trhy Košice - Sever 2012
19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
30/2017 27.04.2017 Občianske združenie Úlet Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Alena Štrompová Dohoda o vzájomnej spolupráci
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
38/2018 06.09.2018 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
39/2011 19.09.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
21/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000820
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
51/2014 11.09.2014 TRIS , spol.s.r.o. zmluva o dielo
95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/91
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
14/2012 14.03.2012 iMprove GROUP, s.r.o., Nešporova 4, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní služieb č. 2012003
60/2017 27.07.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Stránky