Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
53/2014 16.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2019 17.01.2019 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytnutí služieb
5/2012 30.03.2012 Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.30-000050840PO2012
62/2017 16.08.2017 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
21/2008 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
46/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2015 16.01.2015 TEHO Košice s.r.o. Zmluva č. 2/2015
8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
20/2019 21.03.2019 Ing. Miroslav Hudák Kúpna zmluva
43/2012 17.08.2012 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI Rámcová zmluva 43 / 2012
79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
51/2016 05.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
21/2015 29.05.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
39/2019 12.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice Zmluva o poskytovaní služieb
3/2017 31.01.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
42/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola, Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy č. 28/2008
50/2020 30.10.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13

Stránky