Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
61/2016 29.11.2016 ZIKRA s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
10/2012 07.03.2012 Základná škola, Polianska 1, Košice 193.94€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
79/2013 08.11.2013 Základná škola Polianska 1 103.45€ Zmluva o výpožičke č. 24322013
53/2015 12.11.2015 Mesto Košice 68.60€ Rozhodnutie - určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
45/2014 12.08.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia

Stránky