Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
25/2018 23.05.2018 Anton Švajlen Darovacia zmluva
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva
5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o spolupráci
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
70/2013 24.09.2013 Centrum pre filantropiu, n.o. 330.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013
27/2015 24.07.2015 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
47/2017 26.05.2017 Nadácia Pontis Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 17_118
42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
24/2021 07.04.2021 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
2/2013 07.01.2013 Attila Boldi 56.00€ Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013
62/2014 13.11.2014 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice mluva č. 62/2014
9/2017 07.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
6/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
58/2020 18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
7710019088 10.02.2011 Allianz 248.05€ Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
24/2012 22.05.2012 GESS Production, s.r.o. 2250.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
38/2016 08.07.2016 KOSIT a.s. Darovacia zmluva

Stránky