Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
66/2014 13.11.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva č.66/2014
20/2017 13.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
12/2019 01.03.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
64/2020 10.12.2020 Slovenská republika- Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
43/2016 03.08.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
34/2018 07.06.2018 Mgr. Vladimír Vágási Darovacia zmluva
18/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 RÁMCOVÁ ZMLUVA o poskytovaní stravovacích služieb
41/2011 12.09.2011 Attila Boldi 160.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2011
8/2014 21.03.2014 Orange Slovensko, a. s. 0.00€ Dohoda o prevode telefónneho čísla
5/2016 03.02.2016 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
84/2017 04.12.2017 Cubs, s.r.o. Zmluva o dielo
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
24/2022 13.05.2022 Ing. Peter Luczy Darovacia zmluva – defibrilátor
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
36/2013 30.05.2013 ELD, spol. s r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
34/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
48/2019 17.05.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 04/2019/227
36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
39/2012 06.08.2012 Mesto Košice 1.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2012001717
68/2014 20.11.2014 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Zmluva č. 68/2014

Stránky