Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
Z2711023006601 10.02.2011 Sociálna inplementačná agentúra 61000.46€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
GRUNT-228/2004/PMPO 10.02.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zmluva o spolupráci
evid. č. 14/2015 02.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 85 / § 52a / 2015 / ŠR
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
99/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. SZAKKAYHO“
98/2019 10.12.2019 ZŠ Hroncova 23 Zmluva o poskytnutí dotácie
98/2013 10.12.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 12389.60€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
96/2019 10.12.2019 DOMKO - Domov sociálnych služieb Zmluva o poskytnutí dotácie
96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2 HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017
96/2013 09.12.2013 Vladimír KOVALČIN - LEGO 6996.06€ Zmluva o dielo č. 96/2013
95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/91
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky