Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
45/2017 16.05.2017 Ing. Anna Zimmermannová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
47 / 2014 19.08.2014 Občianske združenie K-art 200.00€ Zmluva
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
06/2012 08.03.2012 VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
06K994005 10.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel Zmluva o pripojení
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
1/2012 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2013 11.02.2013 Ing. Matilda Duditšová ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
1/2014 09.03.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia do dočasného užívania č. 1/2014
1/2016 15.01.2016 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
1/2018 26.01.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
1/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715
1/2021 12.01.2021 Gymnázium, Park mládeže 5 Zmluva o výpožičke
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo

Stránky