Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
33/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Cesta pod Hradovou 34-36
43/2016 03.08.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2016 22.09.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021
18/2014 25.04.2014 SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme 18/2014
58/2019 14.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Polianska 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
68/2019 04.07.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole, Park mládeže 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
61/2019 18.06.2019 SR RZ-RZ pri Materskej škole Watsonova 2 Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
60/2014 30.10.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluva
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
27/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 660.00€ Zmluva o dielo č. SK 12380
32/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 65.00€ Zmluva na servis stolickového výťahu
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015
14/2021 16.03.2021 Stavebné bytové družstvo I, Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov (SOBD21)
52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran
6/2022 25.02.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
43/2021 24.09.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo

Stránky