Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov
38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2 Zmluva o krátkodobom nájme
43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23 Zmluva o výpožičke
42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31 Zmluva o výpožičke
40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1 Zmluva o výpožičke
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová Darovacia zmluva
33/2022 08.08.2022 PD AUTOSPORT, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
30/2022 27.07.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
28/2022 15.07.2022 Active life, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie
26/2022 29.06.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
24/2022 13.05.2022 Ing. Peter Luczy Darovacia zmluva – defibrilátor
23/2022 11.05.2022 VSE a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny

Stránky