Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
62/2013 07.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 62/2013
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
55/2013 08.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013
47/2013 15.08.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1340.76€ Zmluva o dielo č. 47/2013
64/2013 20.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 64/2013
61/2013 29.08.2013 Inžinierske stavby, a. s. 4995.47€ Zmluva o dielo č. 61_2013 Inžinierske stavby, a.s._ihrisko Letná
65/2013 02.09.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 65/2013
63/2013 02.09.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 63/2013
66/2013 03.09.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 66/2013
70/2013 24.09.2013 Centrum pre filantropiu, n.o. 330.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
69/2013 04.10.2013 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 69/2013
68/2013 04.10.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1207.20€ Zmluva o dielo č. 68/2013
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
74/2013 08.11.2013 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
75/2013 08.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 85.35€ Zmluva o výpožičke č. 252222013
76/2013 08.11.2013 Základná škola Hroncová 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
78/2013 08.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva o kratkodobom prenajme nebytovych priestorov 4/2013
79/2013 08.11.2013 Základná škola Polianska 1 103.45€ Zmluva o výpožičke č. 24322013
80/2013 08.11.2013 ASANARATES s.r.o. 945.00€ Zmluva o dielo č. 80/2013
73/2013 11.11.2013 Mesto Košice 1.00€ Nájomná zmluva 73/2013
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby

Stránky