Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
16/2011 05.05.2011 Jozef Sasarák 1000.00€ Nájomná zmluva Jozef Sasarak 162011
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
201116 20.06.2011 Bontonfilm a.s. Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie
36/2011 27.06.2011 BONTONFILM a.s. ZMLUV A O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE
37/2011 30.06.2011 Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
40/2011 12.08.2011 Attila Boldi Zmluva o spolupráci č.40/2011
41/2011 12.09.2011 Attila Boldi 160.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2011
39/2011 19.09.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
43/2011 26.09.2011 Ing .arch. Igor Cziel 2650.00€ Zmluva o dielo
44/2011 08.11.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
46/2011 09.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Zmluva o dielo
50/2011 28.11.2011 ANTIK Telecom s.r.o. 165.00€ Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet
53/2011 21.12.2011 PPT Consulting. s.r.o. 8000.00€ ZMLUVA O DIELO
54/2011 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2012 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
51/2011 30.01.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
11/2012 06.03.2012 Základná škola, Hroncova 23, Košice 342.45€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012
10/2012 07.03.2012 Základná škola, Polianska 1, Košice 193.94€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012
8/2012 07.03.2012 Základná škola, Tomášikova 31, Košice 191.85€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252012012
12/2012 07.03.2012 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 140.36€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 01/2012
13/2012 07.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice 233.63€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 34-01/12
9/2012 07.03.2012 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 265.49€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 012012

Stránky