Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Z2711023006601 10.02.2011 Sociálna inplementačná agentúra 61000.46€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
26/2004 10.02.2011 ARTON s.r.o. 1476.00€ Nájomná zmluva
4/2011 03.03.2011 Daniel Zmij A.V.S. Dohoda o skončení nájmu
2011-02-24 03.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.00€ Zmluva o dielo
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
23562685 29.04.2011 T-Systems Slovakia s.r.o. 6000.00€ Zmluva o reklame T-System
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
201128 05.05.2011 Vamex a.s. 214.09€ Zmluva o sponzorstve - VAMEX
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
12/2011 05.05.2011 ARASLI s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva ARASLI 122011
13/2011 05.05.2011 ROBSTEXs.r.o. 425.00€ Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011
14/2011 05.05.2011 MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 400.00€ Nájomná zmluva DUMAR 142011
15/2011 05.05.2011 EURO FIN INVEST s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011
17/2011 05.05.2011 Ing. Radmila Drevanová 420.00€ Nájomná zmluva Drevaňová 172011

Stránky