Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
7/2015 06.02.2015 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
37/2017 15.05.2017 Pavol Železník Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019
12/2021 04.02.2021 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2021
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva
45/2012 14.09.2012 PLAYSYSTEM s.r.o 2721.42€ Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14
41/2014 24.07.2014 Mesto Košice 11155.20€ Zmluva č. 41/2014 - zrušená zmluvou č. 55/2017
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č.252232018
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva
1/2012 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
106/2013 31.12.2013 Mesto Košice Zmluva č. 2013002902 o zverení majetku mesta do správy
17/2016 04.03.2016 Správa DOMOV Košice, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31 Zmluva o výpožičke
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
52/2015 02.11.2015 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení - VSD a.s.
68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen Darovacia zmluva
61/2019 18.06.2019 SR RZ-RZ pri Materskej škole Watsonova 2 Zmluva o poskytnutí dotácie
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
318/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
40/2013 26.06.2013 KULTOBIN, spol. s r. o. 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2015 06.02.2015 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o výpožičke

Stránky