Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
53/2019 23.05.2019 Ing. Viliam Beňo, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
50/2012 24.10.2012 Inžinierske stavby, a. s. 34081.92€ ZMLUVA O DIELO č. 50 / 2012 - Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23- 29
101/2013 10.12.2013 Inžinierske stavby, a. s. 26890.54€ Zmluva o dielo 101/2013
61/2013 29.08.2013 Inžinierske stavby, a. s. 4995.47€ Zmluva o dielo č. 61_2013 Inžinierske stavby, a.s._ihrisko Letná
2/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 936.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
72/2015 29.01.2016 Jarmila Grodná Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
23/2013 03.04.2013 Jozef DOBOŠ DOBCAR 24750.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA 23/2013
8/1992 10.02.2011 Jozef Gábor 11.95€ Nájomná zmluva
16/2011 05.05.2011 Jozef Sasarák 1000.00€ Nájomná zmluva Jozef Sasarak 162011
57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o. Zmluva o dielo
46/2013 03.08.2013 JTB, s. r.o. 3590.00€ Z M L U V A O D I E L O č. 46 / 2013
6/2018 14.02.2018 JUDr. Martin Fabián - advokát Dohoda o ukončení právneho zastupovania

Stránky