Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
28/2013 02.04.2013 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Z m l u v a o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
2/2015 16.01.2015 TEHO Košice s.r.o. Zmluva č. 2/2015
18/2017 04.05.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
20/2019 21.03.2019 Ing. Miroslav Hudák Kúpna zmluva
6/2021 18.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
90855083 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 199.86€ Poistenie motorových vozidiel
43/2012 17.08.2012 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI Rámcová zmluva 43 / 2012
36/2014 30.06.2014 Benjamín Kostsánszky Nájomná zmluva č. 36/2014
51/2016 05.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
45/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
36/2011 27.06.2011 BONTONFILM a.s. ZMLUV A O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE
6/2014 10.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 6/2014
13/2016 03.03.2016 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice Zmluva o poskytovaní služieb
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
4/2011 03.03.2011 Daniel Zmij A.V.S. Dohoda o skončení nájmu
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
43/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
63/2017 16.08.2017 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov
23/2013 03.04.2013 Jozef DOBOŠ DOBCAR 24750.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA 23/2013

Stránky