Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
5/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
21/2012 27.04.2012 Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
5/2015 06.02.2015 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
56/2016 31.10.2016 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteátra nachádzajúceho sa na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach
5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o spolupráci
27/2015 24.07.2015 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s. Rámcová kúpna zmluva
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
47/2015 27.10.2015 PAPERA s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke

Stránky