Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
2/2019 17.01.2019 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytnutí služieb
2/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416
2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
20/2009 10.02.2011 SoftComProg 4320.00€ Zmluva o službách vo výpočtovej technike
20/2012 25.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice DOHODA o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákon ov v znení neskorších predpisov
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
20/2015 29.05.2015 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
20/2017 13.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
20/2018 15.05.2018 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
20/2019 21.03.2019 Ing. Miroslav Hudák Kúpna zmluva
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
2011-02-24 03.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.00€ Zmluva o dielo
201116 20.06.2011 Bontonfilm a.s. Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie
201128 05.05.2011 Vamex a.s. 214.09€ Zmluva o sponzorstve - VAMEX
21/2008 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
21/2012 27.04.2012 Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
21/2014 30.05.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 02/2014
21/2015 29.05.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013

Stránky