Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny
23/2016 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva
69/2014 21.11.2014 Slovak TREND s.r.o.,Buzulucka 4, Košice, 04020 Zmluva č.69/2014
5/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
35/2012 15.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice Zmluva č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy
19/2017 15.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000931
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
45/2016 08.09.2016 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
evid. č. 14/2015 02.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 85 / § 52a / 2015 / ŠR
21/2020 30.03.2020 „Úsmev, šťastie, dobrá vec...“ verejnoprospešný neinvestičný fond Darovacia zmluva
32/2019 02.04.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z., Smolník 321, 055 66 Smolník Zmluvu o poskytovaní služieb supervízie
53/2012 06.11.2012 Tomáš Szabadoš – TOSZA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice Nájomná zmluva
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
64/2016 21.12.2016 Divadlo MOMOLAND o.z. Zmluva o výpožičke
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
45/2020 29.10.2020 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019

Stránky