Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702
56/2015 13.11.2015 Mesto Košice 1.00€ Kúpna zmluva
75/2017 13.10.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
65/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o vysporiadaní technického zhodnotenia nehnuteľnosti
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
55/2013 08.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013
13/2015 31.03.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 05/2015
42/2017 15.05.2017 MVDr. Branislav Gajdoš Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
47 / 2014 19.08.2014 Občianske združenie K-art 200.00€ Zmluva
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016
57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o. Zmluva o dielo
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
13/2012 07.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice 233.63€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 34-01/12
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23/2016 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
5/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran

Stránky