Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
28/1999 10.02.2011 MILK-AGRO s.r.o. 8298.48€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
52/2012 12.12.2012 Siemens Program and System Engineering s.r.o. 49.80€ Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru
53/2014 16.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
3/2017 31.01.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
2/2019 17.01.2019 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytnutí služieb
50/2020 30.10.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
5/2012 30.03.2012 Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.30-000050840PO2012
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
16/2011 05.05.2011 Jozef Sasarák 1000.00€ Nájomná zmluva Jozef Sasarak 162011
102/2013 02.01.2014 ZŠ Hroncova 23 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 102/2013
62/2015 07.12.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
73/2019 22.08.2019 Divadlo Actor pod vežou Košice, o.z. Zmluva o spolupráci
12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
13/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
69/2013 04.10.2013 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 69/2013
23/2015 02.07.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 190 / § 52a / 2015 / ŠR
46/2017 18.05.2017 Divadlo MOMOLAND o.z. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o výpožičke

Stránky